czstandardizované geografické jméno, standardizované toponymum
enstandardized name, standardized toponyme
frtoponyme m normalisé
gestandardisierter Name r
ruстандартизированное название, стандартизированный (нормализованный) топоним
skštandardizovaný geografický názov
cz

standardizované geografické jméno, standardizované toponymum

geografické jméno, jehož znění je věcně a jazykově správné a je schváleno a vyhlášeno orgánem státní správy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována