czstanovisko
ensurvey station
frstation f, point m de station
geStandpunkt r
ruстанция (измерения)
skstanovisko
cz

stanovisko

bodově definované místo, v jehož svislici je střed měřicího přístroje (např. centrické, excentrické stanovisko)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována