czstřešní přesah
enoverhang (of gutter), roof overlapping
frchevauchement m de toi
geDachtraufenbreite e
ru
skstrešný presah
cz

střešní přesah

vzdálenost průniku stavebního objektu s terénem od průmětu okraje střešního pláště na terén v určitém místě stavebního objektu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována