czšetření
eninvestigation, reconnaissance, adjudication
frenquête f, investigation f, reconnaissance f
geUntersuchung e
ruрекогносцировка, обследование
skvyšetrovanie
cz

šetření

zjišťování předmětů měření a šetření i údajů potřebných pro popis mapy, popř. dalších údajů podle účelu mapování

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována