cztopografická plocha
entopographical surface, topographic surface (US)
frsurface f topographique
getopografische Fläche e
ruтопографическая поверхность
sktopografická plocha
cz

topografická plocha

plocha vzniklá generalizací terénního reliéfu při mapování

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována