cztopografie
entopography
frtopographie f
geTopografie e
ruтопография
sktopografia
cz

topografie

vědecká a technická disciplína zabývající se tvarem, popisem, měřením a zobrazováním zemského povrchu; hlavním předmětem zájmu jsou reliéf zemského povrchu, vodní toky a plochy, vegetace a objekty vytvořené člověkem; v oceánografii je aplikován název na povrch mořského dna

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována