czukázkový mapový list
ensample map sheet
frcarte f pilote
geKartenmuster s
ruобразцовый лист
skukážkový mapový list
cz

ukázkový mapový list

ukázka obsahu, jeho grafického vyjádření, úpravy a celkového vybavení mapového díla, včetně rámových a mimorámových údajů; bývá součástí projektů rozsáhlých mapových děl nebo závazných pokynů (směrnic) pro státní mapové dílo

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována