czvedlejší polygonový pořad
ensecondary traverse
frcheminement m secondaire, cheminement m polygonal secondaire
geNebenpolygonzug r
ruсоседний полигонометрический ход
skvedľajší polygónový ťah
cz

vedlejší polygonový pořad

oboustranně orientovaný polygonový pořad souřadnicově připojený i na polygonové body stejné nebo vyšší třídy přesnosti

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále