czvnější rámová čára
enouter map frame
frcadre m
geäussere Rahmenlinie e
ruвнешняя рамка карты
skvonkajšia rámová čiara
cz

vnější rámová čára

čára mapového rámu nejvíce vzdálená od vnitřní rámové čáry

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována