czvrcholová (výšková) kóta
enpeak elevation, summit height
frcote f d'altitude, cote f altimétrique, cote f, chiffre m de cote
geGipfelkote e
ruвысотная отметка вершины
skvrcholová (výšková) kóta
cz

vrcholová (výšková) kóta

výšková kóta význačného, zpravidla nejvyššího bodu vyvýšeniny

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována