czvrcholový úhel polygonového pořadu
envertex angle of a traverse
frangle m horizontal à un des sommets d'un cheminement
geScheitelwinkel r des Polygonzuges, Brechungswinkel r des Polygonzuges
ruуголь при вершине полигонометрического хода
skvrcholový uhol polygónového ťahu
cz

vrcholový úhel polygonového pořadu

vodorovný (ve směru výpočtu levostranný) úhel, který svírají dvě sousední polygonové strany

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále