czvýchozí mapa
enbasic map, source map
frcarte f de départ, carte f de source
geOriginalkarte e
ruисходная карта
skvýchodisková mapa
cz

výchozí mapa

původní mapa velkého měřítka užívaná k odvození map menších měřítek celé měřítkové řady

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována