czvyrovnání styku (mapových listů)
enedge matching (of map sheets)
frraccord m
geRandanpassung e, Randbearbeitung e, Nahtbearbeitung e
ruсводка листов (карты)
skvyrovnanie styku (mapových listov)
cz

vyrovnání styku (mapových listů)

odstranění, popř. grafické vyrovnání nesouladů zjištěných při porovnání styku sousedních mapových listů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována