czvýšková kóta
enspot height, spot elevation
frcote f d'altitude
geHöhenkote e
ruвысотная отметка
skvýšková kóta
cz

výšková kóta

číselný údaj připsaný ke kótovací značce, k zobrazenému bodu, vrstevnici apod., vyjadřující výšku vzhledem ke srovnávací ploše

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována