czvýškové připojení
enheight connection
frconnexion f d'altitude, raccord m d'altitude, liaison f d'altitude
geHöhenanschluss r
ruвысотная привязка
skvýškové pripájanie
cz

výškové připojení

geodetické připojení měřických bodů na body výškového bodového pole

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována