czvzorový mapový list
enstandard map sheet
fréchantillon f de feuille de carte, spécimen m de feuille de carte
geMusterblatt r
ruобразцовый лист карты
skvzorový mapový list
cz

vzorový mapový list

závazný vzor pro způsob grafického vyjádření obsahu, úpravu a celkové vybavení mapového díla

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována