czzákladní měřítko (mapového díla)
enbasic scale (of map series)
fréchelle f de base (de la couverture cartographique)
geGrundmaßstab r (des Kartenwerkes)
ruосновной (базовый) масштаб (картографического произведения)
skzákladná mierka (mapového diela)
cz

základní měřítko (mapového díla)

stanovené měřítko mapového díla; ze zvláštních důvodů může být některá část mapového díla zpracována v jiném měřítku

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována