czzákladní vrstevnicový interval
enindex contour line interval
frintervalle m de base de courbes de niveau
geHaupthöhenlinienabstand r
ruосновное сечение рельефа
skzákladný vrstevnicový interval
cz

základní vrstevnicový interval

vrstevnicový interval stanovený pro celé mapové dílo nebo pro územní celky lišící se značně průměrným sklonem terénního reliéfu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována