czzaměřování změn, měření změn
enmap revision survey
frlever m de révision de carte, levé m de changements de la carte
geFortführungsvermessung e
ruсъёмка изменений
skmeranie zmien
cz

zaměřování změn, měření změn

provádění geodetických prací v terénu nutných pro údržbu (vedení) mapy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále