czzdůrazněná vrstevnice
enthickened contour
frcourbe f maîtresse
geverstärkte Haupthöhenlinie e
ruутолщенная горизонталь
skzvýraznená vrstevnica
cz

zdůrazněná vrstevnice

základní vrstevnice, jejíž výška je dělitelná zvoleným násobkem (zpravidla pětinásobkem) základního vrstevnicového intervalu; kreslí se tlustší čarou

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována