czzenitový úhel, zenitová vzdálenost
enzenithal distance
frangle m zénithal
geZenitdistanz e
ruзенитный угол, зенитное расстояние
skzenitový uhol, zenitová vzdialenosť
cz

zenitový úhel, zenitová vzdálenost

svislý úhel mezi směrem k zenitu a k zaměřovanému bodu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována