czzobrazený bod
endisplayed point
frpoint m visualisé, point m représenté
geBildpunkt r
ruизображенный пункт
skzobrazený bod
cz

zobrazený bod

bod, jehož poloha na mapě byla vyznačena ze souřadnic (pravoúhlých rovinných, polárních apod.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována