czzobrazování
enrepresentation, portrayal
frreprésentation f, portrait m
geDarstellung e
ruотображение
skzobrazovanie
cz

zobrazování

vytvoření mapového obrazu polohopisu a výškopisu z výsledků šetření a měření

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována