czměření podzemních prostorů
enunderground survey, underground surveying
frlever m souterrain
geMessung e unter Tage, untertägige Messung e
ruмаркшейдерская подземная съёмка
skmeranie podzemných priestorov
cz

měření podzemních prostorů

část inženýrské geodezie zabývající se měřením podzemních částí stavebních objektů (např. sklepy), podzemních stavebních objektů (např. tunely, chodby, kanály) a přírodních podzemních prostor (např. jeskyně) ve vztahu k povrchu anebo vytyčováním podzemních stavebních objektů

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována