cznivelační lať
enlevelling rod, levelling staff, leveling rod (US), leveling staff (US)
frmire f de nivellement
geNivellierlatte e
ruнивелирная рейка
sknivelačná lata
cz

nivelační lať

pomůcka, na kterou je měřeno při nivelačních měřeních; latě jsou různé délky od 1,70 m do 4 metrů; pro přesné práce jsou předepsány celistvé latě, pro technickou nivelaci může být lať též skládací, zásuvná nebo sklopná; dělení stupnice na latích je různé podle toho, k jakému účelu se používají; pro technickou nivelaci mají centimetrové dělení, pro přesnou a velmi přesnou nivelaci mají půlcentimetrové dělení, které je naneseno na invarový pásek; nivelační latě pro digitální nivelační přístroje mají stupnici ve formě čárového kódu; svislost latě je kontrolována krabicovou libelou; pevné a svislé postavení latě po dobu měření u přesných nivelací zajišťují speciální opěrné tyče

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále