czpodélný profil
enlongitudinal profile, longitudinal section
frprofil m longitudinal, profil m en long
geLängsprofil s
ruпродольный профиль
skpozdĺžny profil
cz

podélný profil

průsečnice svislé roviny s předmětem (objektem, konstrukcí, terénem), vedené v podélném směru (při potrubních trasách a komunikacích jejich osou apod.)

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována