czdoplňovací mapování
ensupplementary mapping
frlever m complémentaire, complètement m
geErgänzungsaufnahme e
ruдополнительная съемка
skdoplňovacie mapovanie
cz

doplňovací mapování

mapování dosud nezaměřených prostorů zmapovaného území

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována