czgeodetické mapování
enland survey mapping
frlever m géodésique, lever m topographique
gegeodätische Aufnahme e
ruгеодезическое картографирование
skgeodetické mapovanie
cz

geodetické mapování

mapování využívající pro podrobné měření geodetické metody

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále