czgeodetické práce v terénu
enfield survey
frtravaux mpl géodésiques sur le terrain
gevermessungstechnische Feldarbeiten epl, geodätische Feldarbeiten epl
ruгеодезические работы на местности
skmeračské práce v teréne
cz

geodetické práce v terénu

geodetické práce vykonávané v terénu, které spočívají především ve vyšetřování předmětů měření, v měření a vytyčování a vyhotovení příslušné dokumentace

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována