czmagnetické měření v důlním měřictví
enmagnetic measurement in mining survey
frmesure f magnétique en lever minière
gemagnetische Messung e in der Markscheiderei
ru
skmagnetické meranie v banskom meračstve
cz

magnetické měření v důlním měřictví

měření, při němž se využívá vlastností magnetického pole Země k orientaci důlního polygonového pořadu

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována