czměřič
ensurveyor
frgéomètre m, observateur m
geVermesser r
ruгеодезист
skmerač
cz

měřič

kvalifikovaná osoba vykonávající geodetické měření

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována