cztechnickohospodářské mapování
entechnic-economical mapping
frlevé m technico-économique
gewirtschaftstechnische Aufnahme e
ruтехнико-экономическая сьемка
sktechnicko-hospodárske mapovanie
cz

technickohospodářské mapování

1: mapování pro vyhotovení technickohospodářské mapy
2: mapování ve velkých měřítkách prováděné pro potřeby národního hospodářství na území tehdejší ČSSR v letech 1962 až 1980. Výsledkem tohoto mapování jsou technickohospodářské mapy v měřítku 1:5000, 1:2000 nebo 1:1000, které zobrazují předměty měření polohopisu a výškopisu s přesností odpovídající měřítku mapy a obsahují další údaje potřebné k evidenci nemovitostí

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována