czúřední oprávnění
enofficial license
frlicence f, autorisation f
geAmtsbefugnis e
ruлицензия на геодезическую деятельность
skúradné oprávnenie
cz

úřední oprávnění

"úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností" uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální, popř. Ministerstvo obrany ČR, fysické osobě, která má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru, nejméně 5 let odborné praxe v zeměměřických činnostech v ČR a která úspěšně složila zkoušky odborné způsobilosti. Zeměměřické činnosti, k ověřování jejichž výsledků je nutné úřední oprávnění, jsou uvedeny v zeměměřickém zákoně (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v posledním znění)

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (zeměměřický zákon) v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována