czmikrometrický šroub
enmicrometer screw, micrometric slow-motion screw, micrometric tangent screw
frvis f micrométrique
geMikrometerschraube e
ruмикрометрический винт
skmikrometrická skrutka
cz

mikrometrický šroub

drobnoměrný šroub k jemnému čtení změřené hodnoty úhlu měřicím přístrojem; je to přesně řezaný šroub s malým stoupáním doplněný bubínkem s vhodným dělením na obvodu

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále