czvernierový teodolit
envernier theodolite
frthéodolite m avec microscopes à vernier
geNonientheodolit r
ruтеодолит с нониусом
skverniérový teodolit
cz

vernierový teodolit

teodolit, který má jako čtecí zařízení k děleným kruhům vernier doplněný lupou anebo vernierový hranolový mikroskop

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována