cznivelační přístroj
enlevel (instrument), levelling instrument
frappareil m de nivellement
geNivellier s
ruнивелир, нивелирный инструмент
sknivelačný prístroj
cz

nivelační přístroj

přístroj určený pro geometrickou nivelaci; jeho základem je dalekohled, který se urovnává podle nivelační libely, popř. se jeho záměrná přímka samočinně urovnává kompenzátorem; podle konstrukce a způsobu použití se nivelační přístroje dělí na optické a digitální [obrázek]

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále