czvytyčování, vytyčení
enlaying-out, setting-out, staking-out
frimplantation f
geAbsteckung e, Abstecken s
ruразбивка, разбивочные работы
skvytyčovanie, vytýčenie
cz

vytyčování, vytyčení

úkony, kterými se v terénu nebo na dosavadních objektech vyznačují vytyčovacími značkami geometrické prvky umožňující výstavbu nebo přestavbu objektů na určeném místě, v předepsaném rozměru a tvaru

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0404 Názvosloví inženýrské geodézie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována