czcitlivost
ensensitivity
frsensibilité f
geEmpfindlichkeit
ruчувствительность
skcitlivosť
cz

citlivost

podíl změny výstupního signálu měřicího přístroje a odpovídající změny vstupního signálu

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále