czčíselná mapa
ennumerical map
frcarte f numérique
genumerische Karte e
ruцифровая карта
skčíselná mapa
cz

číselná mapa

původní mapa zpracovaná graficky nebo digitálně na podkladě měření číselnými metodami, jež jsou obvykle dokumentovány a umožňují obnovit originál mapy při jeho ztrátě nebo zničení

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována