czčíslo objektu
enobject number
frnuméro m d'objet
geObjektnummer e
ru
skčíslo objektu
cz

číslo objektu

číslo, kterým se označují na tematických mapách velkého měřítka pro orientaci, přehled apod. jednotlivé objekty, zejména u obytného souboru, v průmyslových závodech, na komunikacích, ve zdravotnických zařízeních apod.; vyznačuje se zpravidla arabskými číslicemi

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0404 Názvosloví inženýrské geodézie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována