czhlavní měřítko
enprincipal scale
fréchelle f principale
geHauptmaßstab r
ruглавный масштаб, общий масштаб
skhlavná mierka
cz

hlavní měřítko

měřítko hlavních map atlasu nebo souboru map

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále