czmapa sklonitosti reliéfu
enmap representing slope values
frcarte f représentante pente de terrain
geBöschungs(winkel)karte e
ruкарта углов наклона земной поверхности
skmapa sklonitosti reliéfu
cz

mapa sklonitosti reliéfu

mapa zobrazující izočarami průměrný úhel sklonu zemského povrchu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována