czměřítko mapování
enmapping scale
fréchelle f du levé
geArbeitsmaßstab r
ruмасштаб съемки
skmierka mapovania
cz

měřítko mapování

měřítko, v kterém se vyhotovuje mapa; volí se s ohledem na přesnost mapování, rozsah mapovaného území, způsob tvorby mapy a účel mapování

POZNÁMKA - v současné době, při číselném zpracování map, ztrácí pojem "měřítko mapování" svůj původní význam. Rozhodující je třída přesnosti mapování

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována