cznáhradní mapa
ensubstitute map
frcarte f de remplacement
geErsatzkarte e
ruзапасная карта
sknáhradná mapa
cz

náhradní mapa

mapa se zjednodušeným obsahem, nebo zpracovaná zjednodušenými výrobními postupy, která nahrazuje nedosažitelný výtisk mapy nebo nahrazuje dočasně pro aktuální potřebu dosud nevytištěnou rozpracovanou mapu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována