czpodrobná mapa
endetailed map
frcarte f détaillée
geDetailkarte e
ruдетальная карта
skpodrobná mapa
cz

podrobná mapa

mapa dostatečně velkého měřítka podávající podrobné informace o stanovených prvcích svého obsahu v daném území

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0402 Názvosloví mapování
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována