czsklonové měřítko
enslope diagram
fréchelle f de pente
geBöschungsdiagramm s, Böschungsmaßstab s
ruмасштаб заложений
sksklonová mierka
cz

sklonové měřítko

diagram udávající velikost sklonu terénního reliéfu podle rozestupu vrstevnic na mapě

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována