czstykový list
enadjoining sheet
frfeuille f de contact
geAnschlussblatt s
ruприлегающий лист (карты)
skstykový list
cz

stykový list

mapový list, který má se sousedním mapovým listem společnou vnitřní rámovou čáru

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována