czteoretické měřítko, stanovené měřítko
enexpressed scale
fréchelle f théorique
geSollmassstab r
ruтеоретический масштаб
skteoretická mierka
cz

teoretické měřítko, stanovené měřítko

měřítko mapy vypočítané z jejího matematicko-kartografického zobrazení nebo z jiných zadaných podmínek

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále