czúplný list mapy, úplný mapový list
enfull sheet
frcoupure f régulière
geVollblatt s
ruполный лист карты
skúplný list mapy
cz

úplný list mapy, úplný mapový list

mapový list pokreslený v rozsahu celého mapového pole

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována