czvýchozí měřítko
enextraction scale
fréchelle f du document cartographique de base
geAusgangsmaßstab r
ruисходный масштаб
skvýchodisková mierka
cz

výchozí měřítko

měřítko mapy, z kterého se vychází při zpracování dalších map, při kartometrických nebo jiných pracích s mapou

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále